زیباجو : ماده ۸۶ برنامه ششم با محوریت نظام سلامت تصویب شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و دنیا

105

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ماده ۸۶ برنامه ششم، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدام کند.

در بند ب ماده ۸۶ آمده است؛ سطح‌بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این‌گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.

در بند د ماده ۸۶ آمده است؛ دستگاه های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه‌شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه از حساب جاری دستگاه اجرائی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.

همچنین در بند الف ماده ۸۶ آمده است؛ پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق‌سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در تبصره این بند نیز آمده است؛ این حق بیمه شامل سرپرست خانواده و تمامی افراد تحت تکفل آنان است.

زیباجو

حتما بخوانید :   زیباجو : ۶۲ مصدوم در حادثه برخورد ۲ قطار مسافربری - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و دنیا

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید