آیا می دانید وزن مناسب قدتان چقدر است؟

494

بیشتر افراد جامعه دغدغه برای وزنشان دارند. عده ای لاغر هستند و دوست دارند چاق شوند و عده ای چاق هستند و میخواهند لاغر شوند ، با استفاده از bmi وزن استاندارد با قد را می توان محاسبه کرد. در ادامه قد و وزن های مناسب باهم را برای خانم ها و آقایان معرفی می کنیم.

عکس + قد و وزن متناسب برای بانوان

 

👸🏻خانمها :

قد : ۱۵۰ سانتیمتر وزن : بین ۵۰ تا ۵۳٫۵ کیلوگرم
قد : ۱۵۲٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۵۱ تا ۵۴٫۵ کیلوگرم
قد : ۱۵۵ سانتیمتر وزن : بین ۵۲ تا ۵۵ کیلوگرم
قد : ۱۵۷٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۵۳ تا ۵۷ کیلوگرم
قد : ۱۶۰ سانتیمتر وزن : بین ۵۵ تا ۵۸ کیلوگرم
قد : ۱۶۲٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۵۷ تا ۶۰ کیلوگرم
قد : ۱۶۵ سانتیمتر وزن : بین ۵۸ تا ۶۲ کیلوگرم
قد : ۱۶۷٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۶۰ تا ۶۴ کیلوگرم
قد : ۱۷۰ سانتیمتر وزن : بین ۶۲ تا ۶۶ کیلوگرم
قد : ۱۷۲٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۶۳ تا ۶۶ کیلوگرم
قد : ۱۷۵ سانتیمتر وزن : بین ۶۵ تا ۶۸ کیلوگرم
قد : ۱۷۷٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۶۷ تا ۷۰ کیلوگرم
قد : ۱۸۰ سانتیمتر وزن : بین ۶۹ تا ۷۰ کیلوگرم

👨🏻آقایان :

عکس + قد و وزن متناسب برای آقایان

قد : ۱۵۷ سانتیمتر وزن : بین ۵۶ تا ۶۰ کیلوگرم
قد : ۱۶۰ سانتیمتر وزن : بین ۵۷ تا ۶۱ کیلوگرم
قد : ۱۶۲٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۵۹ تا ۶۲ کیلوگرم
قد : ۱۶۵ سانتیمتر وزن : بین ۶۱ تا ۶۵ کیلوگرم
قد : ۱۶۷٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۶۲ تا ۶۷ کیلوگرم
قد : ۱۷۰ سانتیمتر وزن : بین ۶۴ تا ۶۹ کیلوگرم
قد : ۱۷۲٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۶۶ تا ۷۱ کیلوگرم
قد : ۱۷۵ سانتیمتر وزن : بین ۶۸ تا ۷۳ کیلوگرم
قد : ۱۷۷٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۷۰ تا ۷۵ کیلوگرم
قد : ۱۸۰ سانتیمتر وزن : بین ۷۱ تا ۷۷ کیلوگرم
قد : ۱۸۳ سانتیمتر وزن : بین ۷۳ تا ۷۹ کیلوگرم
قد : ۱۸۵٫۵ سانتیمتر وزن : بین ۷۶ تا ۸۱ کیلوگرم
قد : ۱۸۸ سانتیمتر وزن : بین ۷۸ تا ۸۳ کیلوگرم
قد : ۱۹۰ سانتیمتر وزن : بین ۸۱ تا ۸۵ کیلوگرم

حتما بخوانید :   زیباجو : ق مثل قیچی؛ مثل چی؟ این سوپراسپرت‌های خیره‌کننده

پس با استفاده از این استانداردها می توانید وزن مناسب خود را بیابید و خود را به آن وزن برسانید.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید