سکس پس از یائسگی: آنچه شما باید بدانید.

به عنوان یک زن از سن یائسگی، لذتی که بدنتان از سکس خواهد برد چه می دانید. یائسگی تغییرات زیادی از آنچه که شما فکر می کردید و می دانستید را پایان می دهد. چه انتظاری از حرکت روبه جلو زندگی جنسی خواهید داشت؟ این مطلب را بخوانید تا به آن پی ببرید.

مسایل بالقوه

آیا شما رسیدن به بلوغ را به خاطر دارید، چه تغییراتی در بدن شما ایجاد شد و هر چیزی را احساس می کردید یک تغییر کوچک بیرونی است در حالی که اینگونه نبود. یائسگی در بسیاری از افراد به روشهای مشابه ایجاد می شود. تغییرات بزرگ ایجاد شده می تواند از چند چیز تاثیر پذیر باشد. این شامل یک سری تاثیرات منفی روی میل جنسی و رضایت مندی فرد می گذارد.

وقتی که سکس و یائسگی با هم همراه می شوند، برخی موضاعات قابل تجربه پیش می آید.یائسگی1

کاهش میل جنسی

یک نگرانی بزرگ بیشتر زنان یائسه ترس از این است که میل جنسی خود را از دست بدهند.  این امر ممکن است برای برخی از زنان پیش بیاید، اما آن برای همه درست نیست. در واقع بعضی افراد افزایش میل جنسی را در دوران یائسگی گزارش داده اند. اما اگر شخصا کاهش میل جنسی را تجربه می کنید، نباید آن را بپذیرید.

منبع: healthline.com

حتما بخوانید :   سردرد پس از نزدیکی

افزودن دیدگاه