چه افرادی برای شراکت قابل اعتماد هستند؟

167

چطور می توان تعیین کرد فردی قابل اعتماد است یاخیر؟

مطالعات نشان می دهد افرادی که پایبند ارزشهای اخلاقی هستند شرکای قابل اعتماد تری در زندگی می توانند باشند.

به گفته محققان، افرادی که پایبند ارزش های اخلاقی هستند بیشتر می توانند مورد اعتماد باشند و به عنوان شرکای اجتماعی دارای ارزش بیشتری هستند. تحقیقات نشان داده است که مقیاس اعتماد سنجی افراد بر اساس پایبندی به ارزش های اخلاقی می باشد. چطور می توان تعیین کرد که فردی قابل اعتماد است یا خیر؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال در ادامه با “زیباجو” همراه شوید.

یک نسخه برای درمان خیانتبه گفته ی محققان افرادی که پایبند ارزش های اخلاقی هستند بیشتر مورد اعتماد می باشند و به عنوان شرکای اجتماعی دارای ارزش بیشتری هستند. نشان داده شده است که مقیاس اعتماد سنجی افراد بر اساس پایبندی آنها به ارزش های اخلاقی می باشد. این یافته ها به توضیح عقاید محکم درباره ی تمایلات اخلاقی که بر اساس مجموعه ای از قوانین اخلاقی کامل می باشند، کمک می کند. حتی اگر یک فرد تصمیم متفاوتی بگیرد زمان زیادی را برای این تصمیم گیری صرف کرده است. اگر فردی به شدت پایبند بایدها و نبایدهای اخلاقی باشد آن فرد به عنوان شریک اجتماعی بر دیگران مقدم و ارجح می باشد، بیان این دیدگاه برای خودتان مفید و دارای منافع می باشد. گروه مطالعاتی از چندین معضل اخلاقی متفاوت در جاییکه افراد باید تصمیم بگیرند که آیا به خاطر نجات جان دیگران باید یک فرد بی گناه را قربانی کنند یا خیر استفاده کرده است.

چطور در زندگی مشترک مراقب سلامتی خود و همسرمان باشیم؟

نتایج نشان داد که در بین ۹ آزمون، که بیش از ۲۴۰۰ شرکت کننده که یک رویکرد مطلق به معضلات داشتند (به عنوان مثال حتی زمانیکه کشتن یک فرد بی گناه خوبی آنها را به ماکسیمم خود می رساند، این کار را قبول نمی کردند.)، به نظر رسید، افرادی قابل اعتماد تر هستند که رویکرد انعطاف پذیرتری داشته باشند. وقتی که از فرد خواسته شد مقداری پول به امانت بسپارد، شرکت کنندگان وقتی با کسی که قربانی کردن فرد دیگری را برای حفظ خود قبول نکرده بود، وارد معامله شدند پول بیشتری را کمک کردند و به بازگشت آن بسیار مطمئن بودند. این اتفاق توضیح می دهد که چرا به نظر می رسد ما افرادی را که به این قوانین اخلاقی بصری پایبند هستند را دوست داریم – نه به خاطر اینکه صرفا به قوانین پایبند هستند، بلکه به علت اینکه خود قوانین به اهمیت دادن کامل آرزوها و تمایلات دیگران تاکید داشتند. تصمیم گیری های اخلاقی روز به روز ما با طبقه بندی های مرتب که توسط فیلسوفان اخلاق معرفی شده است متناسب نیست. به جای آن، اخلاق زندگی واقعی برای شرایط پیچیده ی زندگی واقعی ما مناسب می باشد.

حتما بخوانید :   خوابیدن و نشستن بیش از حد، به بدی سیگار کشیدن و نوشیدن الکل است!!

منبع: thehealthsite.com

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید