صفحه اصلی برچسب‌ها بارداری دوقلو پرخطر است!

برچسب: بارداری دوقلو پرخطر است!

کم خونی در بارداری

کم خونی در بارداری در دوران بـارداری نیـاز بدن شـما به آهن به نحو شـگرفی افزایش می یابد به علت افزایش حجم خون مادر در دوران...

دوقلو زایی چگونه اتفاق می افتد؟

دوقلو زایی چگونه اتفاق می افتد؟  بعضی‌ها برای اینکه تنها یک‌بار درد بکشند و بعضی دیگر از ترس دوباره باردار نشدن، آرزو می‌کنند در اولین...