صفحه اصلی برچسب‌ها بارداری دوم

برچسب: بارداری دوم

کم خونی در بارداری

کم خونی در بارداری در دوران بـارداری نیـاز بدن شـما به آهن به نحو شـگرفی افزایش می یابد به علت افزایش حجم خون مادر در دوران...

پستی بلندی های بارداری دوم

با نزدیک شدن زمان به دنیا آمدن نوزاد دوم حالات روحی و روانی خاصی در مادر باردار ایجاد می‌شود. این حالات روانی از آن...

باورهای غلط در بارداری دوم چیست؟

باور اشتباه اول: همه چیز مثل همان بارداری قبلی پیش می رود هیچ بارداری و زایمانی مثل هم نیست. این بارداری و زایمان شما می...