کم خونی در بارداری

کم خونی در بارداری کم خونی در بارداریدر دوران بـارداری نیـاز بدن شـما به آهن به نحو شـگرفی افزایش می یابد به علت افزایش حجم خون مادر در دوران بارداری، میزان گلبول‌های قرمز در واحد حجم خون کم می‌شود و در نتیجه نیاز به آهن افزایش می‌یابد. لذا مهم ترین علت کم خونی در بارداری، کمبود آهن در بدن مادر است.چرا بارداری باعث افزایش احتمال ابتلا به کم خونی می شود؟ در دوران بـارداری نیـاز بدن ...

برنامه غذایی دوران بارداری جهت فرزند پسر

برنامه غذایی دوران بارداری جهت فرزند پسر تب و تاب فرزند پسر در بسیاری از خانواده های ایرانی هنوز وجود دارد و علم پزشکی راههایی برای تعیین جنسیت حتی قبل از بارداری ارائه داده است که در این مقاله برنامه تغذیه مناسب جهت فرزند پسر شدن را توضیح داده استهنگام مقاربت و بعد از ورود اسپرم به رحم زن ، اسپرم در طول رحم حرکت می‌کند و  بطرف بالا می‌رود، اگر در این زمان  تخمکی در رحم ...