تفاوت معیارهای نسل دیروز و امروز در ازدواج

تفاوت معیارهای نسل دیروز و امروز در ازدواج تفاوت معیارهای نسل دیروز و امروز در ازدواج « مادر ببین دختر و بگیر» ضرب المثلی است که در امر ازدواج  به گوش همه ما آشناست. اگرچه به نظر می رسداین روزها دیگر کاربرد چندانی نداشته باشد. تفاوت ها میان دو نسل، این روزها بیشتر از همیشه خود را نشان می دهد و شاید همین امر انتخاب همسر را کمی سخت تر کرده است.تفاوت معیار ازدواج قدیم تر ها که داستان شروع ...

اگر می خواهید به خواستگاری بروید به این نکات توجه کنید

اگر می خواهید به خواستگاری بروید به این نکات توجه کنید اگر می خواهید به خواستگاری بروید به این نکات توجه کنید قبل از این که اقدام به رفتن به خواستگاری کنید دست نگهدارید ابتدا مطالب زیر را مطالع کنید بعد تصمیم بگیرید و سپس اقدام کنید خواستگاری رفتن نقطه شروع یک انتخاب است. اما قبل از این که به این مراسم بروید، باید به نکات مهمی در انتخاب تان توجه داشته باشید. اگر می خواهید ازدواج تان موفقیت آمیز باشد به این موارد ...