صفحه اصلی برچسب‌ها فال درختان

برچسب: فال درختان

فال درختان

طالع بيني درختان   1 فروردين - درخت بلوط درخت بلوط (شجاع) طبعي قوي دارند دلير و نيرومند ميباشند و در کارها بسيار سختگير و مستقل عمل ميکنند...