صورت خود را در منزل لیفت کنید

عکس + صورت خود را در منزل لیفت کنید پوست آیینه ای است که بیانگر گذشت سالهای زندگی است و خطوط و چین و چروک ایجاد شده بر روی آن همچون تقویمی سن انسان را آشکار می سازد، شروع روند پیری پوست از حدود 25 سالگی آغاز شده و از 05 سالگی سرعت بیشتری میگیرد.تغییرات ناشی از پیری فیزیولوژیک : برخی تغییرات پیری پوست مربوط به تظاهر طبیعی سن فرد است (تغییرات ناشی از پیری فیزیولوژیک) که بیشتر تحت تاثیر عوامل ...