لک های قهوه ای را برطرف کنید!

عکس + لک های قهوه ای را برطرف کنید! سلول‌های ملانوسیت پوست وظیفه ساختن ماده ملانین را دارند. در یك فرد ممكن‌ا ست بخشی از پوست بدن دچار كاهش یا افزایش میزان ملانین(رنگدانه های پوستی) شود كه می تواند آن منطقه را اکسید کند و باعث لك‌های تیره یا سفید شود. لک‌ها برحسب اینکه سفید باشند یا تیره و دلیل ایجاد آنها درمان‌های مختلفی دارند. هرچه لک جدید‌تر باشد، درمان راحت‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود و هرچه لک ها ...