ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎﯼ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﻪ

288
عکس + ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎﯼ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﻪ

امروزه افرادی بسیاری هستند که با سرطان دست و پنجه نرم می کنند. سرطان تنوع بسیاری دارد. یکی از سرطان های شایع بین خانم ها سرطان سینه است که می خواهیم راه درمان آن را آموزش دهیم. در ابتدا سرطان را توضیح می دهیم.

م

معمولاً سلول‌‌‌‌‌‌‌ها با نیاز بدن، رشد می‌‌‌‌‌‌‌کنند و سلول‌‌‌‌‌‌‌های جدید را ایجاد می کنند. سلولی که پیر می‌‌‌‌‌‌‌شود، می‌‌‌‌‌‌‌میرد و سلول‌‌‌‌‌‌‌های جدید دیگری جای آن را می‌‌‌‌‌‌‌گیرند. گاه در این روند اشکال به‌وجود می‌‌‌‌‌‌‌آید و در حالی‌‌‌‌‌‌‌که بدن نیازی ندارد، سلول‌‌‌‌‌‌‌های جدید تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌شوند و سلول‌‌‌‌‌‌‌های پیر هم وقتی که باید، نمی‌‌‌‌‌‌‌میرند. این سلول‌‌‌‌‌‌‌های اضافی توده‌‌‌‌‌‌‌ای از بافت‌‌‌‌‌‌‌ها را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌دهند که به آنها توده، غده یا تومور می‌‌‌‌‌‌‌گویند.

 

دستور عمل

عکس + ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎﯼ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺳﯿﻨﻪس
۴۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ  ﺯﺭﺩﭼﻮﺑﻪ
۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ  ﺩﺍﺭﭼﯿﻦ
۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﯿﺮ
۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭﻫﻞ
۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ ﺯﯾﺮﻩ
۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ ﻓﻠﻔﻞ
۲۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭ ﮔﺸﻨﯿﺰ
ﺍﯾﻦ ﺍﺩﻭﯾﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ،ﺩﺭ ﮐﭙﺴﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮﺹ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﮐﻨﯿﺪ،ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۳ﻣﺎﻩ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

حتما بخوانید :   زیباجو : راهکارهایی موثر برای سوزاندن یک روزه چربی

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید